ARHIVA BROJEVA

Kontrola Centralne banke, regulisanje i inflacija u zemljama tranzicije

Branko Ž. Ljutić,
ovlašćeni revizor, redovni profesor finansija-Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
menadžmenta i marketinga, Megatrend univerzitet u Beogradu i Confida-Finodit

Ivana B. Ljutić,
asistent na predmetu Privredno pravo, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet

 

Sistem bankarskih institucija u Srbiji je u procesu formiranja. Pozicija, uloga i efekti regulisanja i funkcionisanja Narodne banke Srbije (Banka) jeste jedno od značajnih ali po svemu sudeći ne i centralno pitanje stabilnosti i efikasnosti regulisanja same Centralne banke. U Zakonu o izmenama i dopunama zakona o narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 45/10 - u daljem tekstu: Zakon) se ukazuje na širi zakonski okvir sa jasnom formulacijom da Banka uz primarni princip nezavisnosti podleže nadzoru Narodne skupštine. Koncept nezavisnosti je u suštini revizorska premisa - da svaki revizor u svom radu treba biti nezavisan isto kao i sudija i istražni organ u prikupljanju dokaza, analiziranju, zaključivanju i izveštavanju. Koncept je teorijski zavodljiv i bezgrešan. Praktično se primarno oslanja na etička pravila. Dominantno zavisi od nivoa svesti i spremnosti osobe/a koja ga primenjuje da se žrtvuju za opšte dobro i javnu korist. Nezavisnost je nešto poput linije na horizontu, što joj se priđe korak bliže korak je dalje. Time se otvara veoma značajna dilema u periodu formiranja nove globalne političke, ekonomske i institucionalne arhitekture, odnosno pandana na regionalnom i nacionalnom nivou. U suštini koncept demokratije i zaštite ljudskih prava, suvereniteta i vladavine prava, institucija i funkcionisanja kakav je formiran i primenjivan u drugoj polovini 20. veka više nije "operativni sistem" sam po sebi.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa