ARHIVA BROJEVA

Prava, prava, prava

Građanska, politička, ekonomska, socijalna, kulturna

Socijalna i ekonomska prava svakog pojedinca, jednako kao i njegova građanska, politička ili kulturna prava – predstavljaju nedeljivi i jedinstveni korpus njegovih, neotuđivih (i pretpostavlja se - nepovredivih) – osnovnih ljudskih prava i sloboda.


Osnovna ljudska prava i slobode, predstavljaju zajedničko civilizacijsko nasleđe, a njihovo očuvanje i ostvarivanje, uvođenjem, poštovanjem i primenom ideala, principa i regula – osnova su mnogih međunarodnih dogovora, pregovora, sporazuma, konvencija, preporuka ... (posebno u prošlom i ovom veku).


Dakle, teži se postizanju uslova, u okviru kojih - mogu biti delotvorno ostvarena sledeća (osnovna ljudska) prava:
- Svako - mora da ima priliku - da zaradi za život, obavljanjem posla koji je slobodno izabrao.
- Svi radnici - imaju pravo na - pravedne uslove rada.
- Svi radnici - imaju pravo na - bezbedne i zdrave radne uslove.
- Svi radnici - imaju pravo na - pravičnu naknadu - koja je dovoljna za pristojan životni standard njih i njihovih porodica.
- Svi radnici i poslodavci - imaju pravo na - slobodu udruživanja u nacionalne ili međunarodne organizacije, radi zaštite svojih ekonomskih i socijalnih interesa.
- Svi radnici i poslodavci - imaju pravo na kolektivno pregovaranje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa