ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2010

 

BROJ 3. GODINA XIII

MART 2010

IZLAZI MESEČNO

Načelo neposrednosti - konkretizacija načela u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Prof. dr Gordana Stanković

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Delotvorniji sudski nadzor nad upravom - Evropska konvencija o ljudskim pravima i Zakon o upravnim sporovima

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad

Savremenost novog upravno-sudskog postupka

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Lokalna samouprava i lokalne finansije

Darko Golić, asistent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

MINISTARSTVO FINANSIJA RS


Javne nabavke - zaštita prava ponuđača i javnog interesa u postupku javne nabavke

Dr Vladimir Kozar

Da li su ofšor kompanije prave kompanije?

Dr Predrag Kapor, vanredni profesor, Fakultet za poslovne studije - Megatrend univerzitet, Beograd

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković,sudija Apelacionog suda u Beogradu

Autonomno regulisanje prava na štrajk

Dr Bratislav Stanković, docent Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Direktor u ustanovama u oblasti obrazovanja i vaspitanja

Autor: Biljana Antić, diplomirani pravnik (prosvetni inspektor)

 

Maloletnici u novom Zakonu o prekršajima

Dragan Obradović

Posebno teška krivična dela i mere za njihovo procesuiranje

Prof. dr Milan Milošević

Pravne novosti

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa