ARHIVA BROJEVA

DELOTVORNIJI SUDSKI NADZOR NA UPRAVOM - EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija, Novi Sad

Evropske države su u cilju harmonizacije zakonodavne upravne i sudske prakse i primjene istih pravnih standarda usvojile određene dokumente o ljudskim pravima, a samim time preuzele i konkretne obaveze. Jedan od tih dokumenata je Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda (eng. Convention for the Protection of human Rights and Fundamental Freedoms) poznatija kao Evropska konvencija o ljudskim pravima (engl. European Convention on Human Rights, fr. la Conventioneuropeenne des Droits de l' Homme) koja je pravni akt Saveta Evrope donešen u Rimu 4. novembra 1950. godine. Originalna verzija sastavljena je na engleskom i francuskom jeziku i objavljena pod nazivom Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, a stupila na snagu 3. septembra 1953. godine.
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa