ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jun 2010

 

BROJ 6. GODINA XIII

JUN 2010

IZLAZI MESEČNO

Pravni položaj zaposlenih u stečajnom postupku

Dr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica i privatizacija

Dr Vradimir Kozar, docent Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Objašnjenje trgovačkog zakonika za Knjaževstvo Srbiju


Netržišne cene kao oblik zloupotrebe monopolskog položaja i narušavanja konkurencije

Dr Ilija Zindović, docent Pravni fakultet, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Utvrđivanje činjenica u upravnom sporu, sudske odluke

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije

Karakteristike zakona iz oblasti ekološkog prava

Autor: Mr Slobodan Ilijić

Na ivici dna - parodija pravosuđa. Šopenhauer i domaće pravosuđe

Prof. dr Zoran R. Tomić

Porez na stan

Autor: Dr Žarko Anđelković

Prekid i zastoj zastarelosti potraživanja naknade štete uzrokovane krivičnim delom

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Produženo krivično delo po Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična dela Republike Srbije

Prof. dr Miroslav Vrhovšek, profesor emeritus i prorektor Univerziteta Privredna akademija Novi Sad

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentence: Dragan Obradović

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa