ARHIVA BROJEVA

Porez na stan

 Dr Žarko AnđelkovićMaterija poreza, kao i "stambeni porezi" je u našem pravu (poreskom sistemu) regulisana pretežno sledećim zakonima:

1) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, sa pratećim uredbama, odlukama i pravilnicima,

2) Zakon o porezu na dodatu vrednost, sa pratećim uredbama i pravilnicima,

3) Zakon o akcizama i Zakon o fiskalnim kasama, sa pratećim uredbama, pravilnicima i odlukama.

4) Porez na dobit preduzeća, sa pratećim pravilnicima.

5) Porez na dohodak građana, sa pratećim pravilnicima i uredbom,

6) Porez na imovinu, sa pratećim pravilnicima i

7) Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima, sa pratećim uredbama, naredbama i pravilnicima.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa