ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Januar 2011

BROJ 1. GODINA XIV

JANUAR 2011

IZLAZI MESEČNO

 

Radna verzija Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije - Tužilački model istrage

Prof. dr Stanko Bejatović

Usklađenost sankcija prema maloletnicima u srpskom kaznenom zakonodavstvu

Mr Dragan Obradović

KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Mr Dragan Obradović

Tahograf kao dokaz u prekršajnom postupku

Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

Rasprava pred drugostepenim sudom

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Otkaz ugovora o radu

Milojica Cvijović, advokat iz Beograda

RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Sajber izazov tradicionalnom konceptu autorskih prava

Dr Dragan Prlja, Institut za uporedno pravo, Beograd

Autorska moralna prava autora i interpretatora i njihova krivično-pravna zaštita

Dimitrije Milić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije, sada advokat u Beogradu

Pravni aspekti transfernih cena i poreska evazija

Mr Ivana B. Ljutić

Upravni i školski odbor - sastav, imenovanje, nadležnost - sa primerima iz prakse

Biljana Antić, dipl.pravnik, (prosvetni inspektor)

Nova regulativa u prednacrtu Građanskog zakonika - Ugovor o poklonu

Radmila Bosanac, advokat iz Beograda

Iz arhiva Kasacionog suda Kraljevine Srbije

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda

Pravne anegdote

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa