ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Februar 2010

BROJ 2. GODINA XIII

FEBRUAR 2010

IZLAZI MESEČNO

Marginalije o ustavnoj žalbi

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda Srbije

Upravni sud u procesu demokratizacije Srbije

Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije


UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije


Neka razmatranja o aktima protiv kojih se može pokrenuti upravni spor i razlozima za njegovo pokretanje

Jovanka Savinšek, advokat


Završen prednacrt dela Građanskog zakonika o obligacionim odnosima

Ratko Slijepčević, sekretar Komisije za izradu Građanskog zakonika


Dvostruki promet nekretnina i sticanje svojine

Jelena Borovac, sudija, član Visokog saveta sudstva

Raskid i poništaj ugovora o prodaji kapitala i imovine i naknada štete

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Novčana naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

mr Dragan Dragović, sudija Privrednog suda u Beogradu


Oduzimanje imovine kriminalcima

Mr Goran D. Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka


KRIVIČNO PRAVO

Autor sentenci: Dragan Obradović


Sporna pitanja određivanja stvarne nadležnosti za saobraćajne prekršaje pravnih lica i preduzetnika

Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu


Uspešan susret pripadnika Kopaoničke škole prirodnog prava

Ratko Slijepčević


RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


Neka pitanja u vezi otkaza ugovora o radu od strane poslodavca

Vera Kusovac


MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RS

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa