ARHIVA BROJEVA

DVOSTRUKI PROMET NEKRETNINA I STICANJE SVOJINE

Jelena Borovac, sudija,
član Visokog saveta sudstva
 

(ČIJE JE PRAVO JAČE KOD DVOSTRUKOG PROMETA
I U SVETLU REŠENJA IZ NOVOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI)

Promet nekretnina je praćen rizikom za kupca jer je neizvesno da li predmet ugovora ima pravne nedostatke, da li će svojinu steći neometano kao jedini kupac ili će morati da se bori za nju bez obzira na činjenicu što je isplatio kupoprodajnu cenu i što je postupao savesno. Ekspanzija izgradnje stambenih zgrada u mnogim gradovima u zemlji je donela pored pozitivnih efekata i intenziviranje pojave dvostruke prodaje stanova. Broj predmeta koji se našao pred domaćim sudovima je povećan. Razlog tome je što se nije činilo ništa da se onemogući dvostruka ili i višestruka prodaja stanova u izgradnji. Činjenica je da je zakonodavac dugo ćutao. Investitori koji su po pravilu i prodavci ili ne trpe posledice, ili ih ne trpe na adekvatan način. Kupci se osećaju nezaštićeno, oni i njihova okolina gube veru u pravni poredak i u državu. U sudskoj praksi se nailazi na tužne životne priče iz kojih saznajemo da je uložena životna ušteđevina, nasledstvo ili zarada stečena teškim radom i odricanjem u inostranstvu radi rešenja stambenog pitanja porodice ili deteta, a da se umesto dobijanja ključeva od stana sve završi u sudskom postupku sa neizvesnim ishodom o povraćaju datog novca ili ostvarenja stvarnog prava na kupljenoj nekretnini.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa