ARHIVA BROJEVA

NEKA PITANJA U VEZI OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA

Vera Kusovac

 

Cilj ovog teksta je da, još jedanput, ukaže na "jaz" između normativnog i stvarnog, a posebno da ukaže na pojedine radno-pravne institute koje bi, u budućim promenama i dopunama Zakona o radu trebalo normirati na drugačiji način. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa