ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2023.

BROJ 3. GODINA 2023

MART 2023.

IZLAZI MESEČNONOVI ZAKONI

Novi pravosudni zakoni - sa sajta Narodne skupštine


SUDSKA PRAKSA

Vrhovni kasacioni sud - Revizija i posebna revizija – Dozvoljenost


SUDSKA PRAKSA

Evropski sud za ljudska prava


FINANSIJE

Formirana mreža za borbu protiv prevara i nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije


SUDSKA PRAKSA

Krivično delo prevara


NARODNA BANKA SRBIJE

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu


NARODNA BANKA SRBIJE

Saopštenje o podacima u vezi sa pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca - sa sajta NBS


STEČAJ

Izlučno pravo i pravo naknade


RADNO PRAVO

Pravo zaposlenih na zaradu


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


SUDSKA PRAKSA

Porodično pravo

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa