ARHIVA BROJEVA

IZLUČNO PRAVO I PRAVO NAKNADE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 

                    Izlučni poverilac je lice koji ima pravo na izlučenje pošto ima svojinu na stvari, koja se bez osnova nalazi u imovini stečajnog dužnika. On to svoje pravo ostvaruje podnošenjem zahteva koji je procesne prirode u stečajnom postupku koji je po prirodi u delu adhezioni postupak. Međutim, on tužbu sa stvarnopravnim zahtevom prema stečajnom dužniku koji se odnosi na predaju te stvari može ostvariti tužbom u parnici pred privrednim sudom pred kojim se vodi in concreto stečajni postupak i onda kada je propustio da aktivira naznačeni zahtev. Taj zahtev se u suštini odnosi na izlučenje stvari iz stečajne mase kojoj ne pripada i njenu predaju izlučnom poveriocu. Za slučaj da je stvar uništena, oštećena ili otuđena od strane stečajnog upravnika u stečajnom postupku stečajni poverilac može zahtevati naknadu štete kao obavezu stečajne mase. U slučaju nezakonitog otuđenja izlučne stvari, posledice određuje odgovor na pitanje da li je ta radnja izvršena pre ili posle otvaranja stečajnog postupka odnosno prethodnog stečajnog postupka.

Ključne reči: izlučno pravo, izlučni poverilac, stečajni postupak, zahtev za izlučenje, izlučna tužba, naknada štete, odgovornost stečajne mase, sticanje bez osnova.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa