ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Januar 2023.

BROJ 1. GODINA 2023

JANUAR 2023.

IZLAZI MESEČNOPRIVREDNO PRAVO

Startap - Osnovni pojmovi


TRGOVINA

Elektronska trgovina - pitanja i odgovori


FINANSIJE

Podsticaji


ODLUKA USTAVNOG SUDA - IUz-11/2020

Ozakonjenje objekata - Ostvarivanje prava - ne može da zavisi od efikasnosti nadležnih organa


ODLUKA USTAVNOG SUDA - IUz-253/2018

Propisivanje objektivnog roka za ponavljanje postupka okončanog rešenjem protiv koga se ne može izjaviti žalba


INSPEKCIJSKI NADZOR - pitanja i odgovoriDISKRIMINACIJA

Akti koji se ne smatraju diskriminacijom


SEĆANJA

Dan sećanja na žrtve Holokausta


SUDSKA PRAKSA - PREKRŠAJNA PRAKSA

Sprečavanje nasilja u porodici

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa