ARHIVA BROJEVA

ODLUKA USTAVNOG SUDA – Odluka broj IUz-11/2020 –

U POSTUPKU UTVRĐIVANJA NESAGLASNOSTI SA USTAVOM – odredbe člana 26. stav 1. Zakona o izmenama
i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
("Sl. glasnik RS", broj 83/18)

 

OZAKONJENJE OBJEKTA

Ostvarivanje prava - ne može
da zavisi od efikasnosti nadležnih organa

Ustavni sud u sastavu: predsednik Snežana Marković i sudije Gordana Ajnšpiler Popović, Lidija Đukić, Tatjana Đurkić, Vesna Ilić Prelić, dr Dragana Kolarić, dr Tamaš Korhec (Korhecz Tamás), Miroslav Nikolić, dr Vladan Petrov, dr Nataša Plavšić, dr Jovan Ćirić, dr Milan Škulić i dr Tijana Šurlan, na osnovu člana 167. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 3. novembra 2022. godine, doneo je

ODLUKU

Utvrđuje se da odredba člana 26. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 83/18) nije u saglasnosti s Ustavom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa