ARHIVA BROJEVA

INSPEKCIJSKI NADZOR

PITANJA I ODGOVORI

SA SAJTA - informator.preduzetnistvo.gov.rs

 

Kako mogu sam da prekontrolišem da li poslujem u skladu sa propisima?

U inspekcijskom nadzoru se nivo usaglašenosti sa propisima procenjuje pomoću kontrolnih lista. Kontrolna lista je javno dostupan dokument koji zakonske obaveze prikazuje kroz niz pitanja i mogućih odgovora („Da” i „Ne”, kao i „Delimično” i „Nije primenjivo“), kojima se ispituje da li privredni subjekti posluju u skladu sa pravilima. Objavljuju se na internet stranicama nadležnih ministarstava i organa u sastavu ministarstva i Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor. Za odgovore na pitanja, po pravilu, dodeljuju se bodovi, a inspektor, na osnovu zbira bodova po kontrolnoj listi, određuje koji je stepen usaglašenosti sa propisima. Korišćenjem ovih kontrolnih lista privrednici mogu da izvrše samoproveru i samoprocenu koliko je njihovo poslovanje usaglašeno sa propisima, na osnovu koje mogu uočiti propuste u svom radu i blagovremeno ih ispraviti.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa