ARHIVA BROJEVA

ZRENJANINSKI MODEL ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI sa posebnim osvrtom na postupak u porodičnim sporovima i DAIP - Dulut model

Suzana Radaković,
sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu

Zrenjaninski model zaštite od nasilja u porodici nastao je 2007. godine kada su profesionalci koji postupaju u ovoj oblasti prepoznali potrebu za saradnjom institucija u borbi protiv nasilja u porodici. Saradnja je uspostavljena i realizuje se tako što na sastancima koji se održavaju jednom nedeljno predstavnici Osnovnog Javnog Tužilaštva u Zrenjaninu, Policijske Uprave Zrenjanin, Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina i Prekršajnog suda zajednički procenjuju šta je neophodno preduzeti povodom događaja nasilja u porodici prijavljenih u prethodnoj nedelji Policijskoj upravi Zrenjanin. Razmatrajući zajednički svaku prijavu i informacije koje su povodom iste prikupljene, predstavnici pomenutih institucija na osnovu sveobuhvatne analize procenjuju da li će prijave biti procesuirane, i da li će to biti u krivičnom, prekršajnom ili parničnom postupku.
Postupanje institucija u Zrenjaninu u borbi protiv nasilja u porodici ne počinje i ne završava se na ovakvim sastancima. Koordinirana akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici na nivou Grada Zrenjanina podrazumeva mnogo šire aktivnosti i angažovanje mnogo više institucija od onih koje su pomenute.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa