ARHIVA BROJEVA

Zastupnici u parničnom postupku

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Uvodne napomene

Lice po pravilu samostalno, svojom izjavom volje iskazanom neposredno kada je reč o fizičkom licu, ili preko zastupnika kada je reč o pravnom licu (zastupnik određen posebnim propisom, opštim i pojedinačnim aktom pravnog lica ili odlukom suda) proizvodi posledice u pravnom saobraćaju. U ovom drugom slučaju pravnom licu volju pozajmljuje lice ovlašćeno nekim od naznačenih pravnih akata preko koga se ista materijalizuje.

Volja lica je iskazana u odgovarajućim radnjama koje se vrše u pravnom saobraćaju. One mogu biti materijalno-pravnog, odnosno procesno-pravnog karktera. Subjekat ovlašćenja ima različit obim slobode u vršenju odnosno nevršenju radnji. U najpotpunijem vidu autonomija njegove volje je iskazana u odnosu na "slobodne radnje" koje lice može vršiti, odnosno ne vršiti, a to može učiniti lično ili preko od zato ovlašćenog lica (punomoćnika). Tada ono ima najmanje ograničenja u ponašanju i stvaranju autonomnih normi. Te norme mogu biti opšte (kolektivni ugovor), odnosno pojedinačne pravne norme (ugovor, zaveštanje, ili neki drugi pravni posao). Upotrebili smo pridev najmanje, jer je i tada njegova sloboda ograničena kongentnim pravim normama.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa