ARHIVA BROJEVA

ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA RADNOM MESTU

 Vesna Nikolić, advokat

Osnovi sistema zaštite podataka o ličnosti postavljeni su u Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, koja je postala deo unutrašnjeg pravnog poretka na osnovu Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka. Neretko, potreba i praksa poslodavca je i da tehničkim sredstvima prikuplja i obrađuje podatke o zaposlenima u svrhe obezbeđivanja bezbednosti i zaštite na radu, zaštite imovine i informacija, reputacije i drugih svojih legitiminih poslovnih interesa. Ovo po pravilu uključuje podatke kontrole pristupa prostorijama, snimaka bezbednosnog video-nadzora, podatke o GPS praćenju vozila, ostvarenim komunikacijama preko službenih telefona i drugih sredstava elektronske komunikacije u vlasnišvu poslodavca, sadržaj službene elektronske pošte i druge informacije privatnog karaktera koje se mogu naći na IT resursima u vlasništvu poslodavca.

Ove situacije su same po sebi delikatne kada se jave u privatnom sektoru, ali punu težinu dobijaju kada se kao poslodavac pojavljuje država ili organ javne uprave. U nedostatku sistemskog uređenja oblasti, budući da je zaštita podataka o ličnosti članom 42. Ustava Republike Srbije zajemčena kao posebno ljudsko pravo, u tumačenju i zaštiti ovog prava zaposlenih, potrebno je primeniti odgovarajuće međunarodne standarde ljudskih prava, kao i praksu međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje, kao što je na primer Evropski sud za zaštitu ljudskih prava u Strazburu. Pri tome treba imati na umu da cilj nije samo zaštita podataka o ličnosti zaposlenih nego i zaštita pojedinca na koga se ti podaci odnose, a time i dela njegove privatnosti i ličnog integriteta.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa