ARHIVA BROJEVA

Zaštita prava pacijenata - funkcionalna novina ili uobičajeni formalizam

Mr Sreten Stanojević,
zaštitnik prava pacijenata u Institutu za rehabilitaciju

 

Kada je od 10. decembra 2005. godine počeo da se primenjuje novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05) jedan od značajnih, potpuno novih instituta, a u okviru poglavlja "Ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti", je - zaštita pacijentovih prava. Ova materija precizno je regulisana čl. 39. i 40. Zakona i ono što je takođe predstavljalo nesumnjivo vrednosnu kategoriju je bila činjenica da je u vezi sa praktičnom realizacijom zakonskih normi uvedeno novo zanimanje - zaštitnik pacijentovih prava.

Zaštita prava je utvrđena za tri vrlo bitna područja:

1.  uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu,

2.  nezadovoljstvo pruženom zdravstvenom uslugom,

3.  nezadovoljstvo postupkom zdravstvenog radnika.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa