ARHIVA BROJEVA

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

dr Saša Marković,
MUP, Policijska uprava Valjevo,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, istraživač saradnik

Nasilje u porodici je tema koja je zaokupljala veliku pažnju i kojom su se prvenstveno bavile mnoge nevladine organizacije u razvijenim državama Evrope i sveta u drugoj polovini prošlog veka, a kod nas dolazi u centar pažnje krajem prošlog i početkom 21. veka. Međunarodne i regionalne organizacije (UN, EU), kao i većina razvijenih država u svetu prepoznaje potrebu da se nasilje u porodici i pojedina ponašanja koja nisu obuhvaćena već postojećim inkriminacijama zakonski urede tj. da se preduzmu odgovarajuće mere i radnje na sprečavanju i  suzbijanju te pojave. Nasilje u porodici se u našem pravnom sistemu suzbija porodičnopravnim, krivičnopravnim i prekršajnopravnim merama. U fokusu se nalazi pitanje njihove efikasnosti jer Ministarstvo pravde trenutno radi na izradi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici čiji je prednacrt i objavljen. Ovom prilikom, osvrnućemo se na pojedina rešenja prednacrta i analizirati njihovu potencijalnu efikasnost, sa stanovišta rada policije, javnog tužilaštva i suda, jer to je osnovni razlog donošenja posebnog zakona. Takođe, utvrdićemo stepen njegove (ne)usaglašenosti sa ostalim zakonskim propisima i posebno ukazati na pitanje da li će nove zakonske mere poboljšati zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa