ARHIVA BROJEVA

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA - Nova rešenja za stare probleme -

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada je po svom sadržaju rezultat potrebe da se potpunije urede i usklade pravni odnosi nastali korišćenjem zgrada, odnosno njihovih delova, sa novonastalim društveno-ekonomskim odnosima i ostvarivanjem javnog interesa. U odnosu na ranije važeće relevantne zakone, sadržaj je potvrda da su na potpuniji i detaljniji način ovi odnosi uređeni. U tekstu su prikazana određena rešenja, a primena Zakona pokazaće da li je ostvarena njegova delotvornost. 
Uvodne napomene
Donet je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 31.12.2016 godine1. Zakon ima 158 članova. Njegovim stupanjem na snagu prestali su da važe u pravnom saobraćaju Republike Srbije: Zakon o stanovanju osim odredaba: čl. 16 do 28, čl. 34 do 38, čl. 45a čl. 45b kao i odredbe člana 32. koja prestaje da važi po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona2, Zakon o održavanju stambenih zgrada3, Zakon o socijalnom stanovanju4 čl. 54. stav 2, 5. i 6. Zakona o javnoj svojini5 i Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini6 osim odredaba čl. 41. do 43. U naslovu zakona upotrebljeni su pojmovi: stanovanje i održavanje zgrada što određuje i pravne odnose koji su predmet njegovog sadržaja. U normama Zakona u odnosu na ranija rešenja ti pravni odnosi su dobili novi i potpuniji sadržaj. Naglasak je na zgradi za čije pojmovno određenje nije po pravilu bitna njena namena (stan ili poslovni prostor) i s tim u vezi da li je reč o njenoj mešovitoj nameni. To ne isključuje posebnosti u sadržaju pravnih normi ovog zakona i značenju pojmova u tački 2.-11. člana 3. Zakona (stambena zgrada, porodična kuća, stambeno poslovna zgrada, poslovna zgrada, zgrada javne namene stan i poslovni prostor). Mutatis mutandis to vredi i za druge norme Zakona koje tu posebnost iskazuju. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa