ARHIVA BROJEVA

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O PARNIČNOM POSTUPKU

 

Vida Petrović-Škero,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

Uvodne napomene

Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku mogu imati efekta samo ukoliko se jednovremeno vrše sve ostale potrebne promene da bi se obezbedila efikasnost u radu pravosuđa. Uvek se mora voditi računa o mogućnostima nacionalnog pravosudnog sistema prilikom izmene zakona, pre svega na postojeći broj sudija, kvalitet sudstva ali s druge strane i kvalitet advokature. Da bi se ostvario željeni cilj i kvalitetno primenio Zakon bilo je potrebno odrediti optimalno vreme za to (vacatio legis). Sudski kapaciteti se moraju usklađivati odmah pri donošenju zakona, a ne tek nakon njegovog preopterećenja. S obzirom na izmene ovo će se naročito ogledati na efikasnost i mogućnost rada u apelacionim, sudovima republičkog nivoa, a posebno u Vrhovnom kasacionom sudu. Ujedno, morala se obezbediti edukacija radi kvalitetne implementacije, što je za sada izostalo. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa