ARHIVA BROJEVA

UTVRĐIVANJE I OSPORAVANJE OČINSTVA I MATERINSTVA POSTUPAK I NAČINI DOKAZIVANJA U PATERNITETSKIM I MATERNITETSKIM SPOROVIMA

Branka Babović,
doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

Ni u jednom pravnom sistemu poreklo bračnog deteta od oca ne utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju već se pretpostavlja da je otac bračnog deteta muž majke deteta, koji je sa njom bio u braku u vreme rođenja ili začeća deteta. Ovakva pretpostavka obuhvata i biološku i pravnu stranu pitanja porekla deteta od oca. S biološkog stanovišta, očinstvo nije tako evidentno kao što je vidljivo materinstvo, s obzirom na to da začeće deteta, za razliku od trudnoće i porođaja, nije činjenica koja je očigledna. S druge strane, u najvećem broju slučajeva u životu pravna pretpostavka o očinstvu muža majke deteta biće potvrđena i činjenicom njegovog biološkog očinstva, jer je brak potpuna životna zajednica muškarca i žene. No, ako se pravna pretpostavka o očinstvu muža majke deteta ne poklapa s biološkom istinom o začeću deteta ona se može obarati dokazivanjem njene neistinitosti. To praktično znači da je dozvoljeno dokazivati da muž majke deteta nije i njegov prirodni otac. Za razliku od bračnog očinstva vanbračno očinstvo utvrđuje se u svakom pojedinom slučaju na jedan od dva pravno moguća načina: priznanjem ili sudskom odlukom. Sudska praksa pokazuje da se dokazivanje očinstva rešava na osnovu pravne pretpostavke i sudsko-medicinskog veštačenja. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa