ARHIVA BROJEVA

UPRAVNO POSTUPANJE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

 

UPRAVNO POSTUPANJE U NOVOM ZAKONU
O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Odavno je rečeno da su procesni zakoni i procesne odredbe u materijalnim zakonima demokratija svih postupaka, pa dakle, i upravnog. I zaista, odnos državnih službenika prema stranci u upravnom postupku, poštovanje njenih prava i pravnih interesa, omogućavanje ne samo da učestvuje (prisustvuje) u postupku već više od toga omogućavanje da raspravlja, postavlja pitanja, traži objašnjenja, da joj neukost ne ide na štetu, zapravo čine suštinu položaja stranke u svim demokratskim sistemima. Isto tako, zakonitost postupanja organa uprave nalaže utvrđivanje obaveza na teret stranke koje će biti rezultat visoko profesionalnog tumačenja zakona, bez zadiranja u njenu imovinu, mimo odredbe člana 58. Ustava RS i člana 1. Pariskog protokola od 20.03.1952. godine uz Konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa