ARHIVA BROJEVA

UPRAVNI AKT, GARANTNI AKT, UPRAVNA RADNJA, UPRAVNA STVAR, UPRAVNI UGOVOR, – NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU -

U "Sl. glasniku RS", br. 18/2016 od 1. marta 2016. godine, objavljen je ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (u daljem tekstu: NOVI ZUP), koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, a počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine.NOVI ZUP sadrži niz značajnih novina (novih instituta i rešenja) u odnosu na Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasniku RS", br. 33/97, 13/01, 30/10, u daljem tekstu: Prethodni Zakon). Podsetimo li se na činjenicu da se u upravnom postupku radi o zaštiti - i javnih - i privatnih interesa, potpuno je jasno kolika je važnost ovog zakona. Ovome u prilog je i "poznata stvar" da je ZUP svojevremeno i nastao upravo sa ciljem da se ograniči mogućnost organa uprave i drugih koji rešavaju u upravnim stvarima, da zbog nepostojanja, odnosno postojanja velikog broja nesistematizovanih i "razbacanih" normi (koje su dužni da primenjuju) onemoguće, otežaju ili uspore priznavanje i ostvarivanje prava stranaka. U tom kontekstu je ZUP-om – na jednom mestu, propisana vrsta, obim i uslovi za priznavanje prava i obaveza, procesni status stranaka, vrste i način izvođenja procesnih radnji, rokovi i druga pitanja koja su predmet ZUP-a.Iako Prethodni Zakon - spada u red zakona koji su po svom kvalitetu i sprovodivosti dugo odolevali vremenu i prevazilazili specifičnosti i potrebe trenutnih okolnosti, neophodno je izvršiti reformu upravnog postupka u cilju unapređenja pravne sigurnosti, poboljšanja privrednog ambijenta i odnosa organa uprave i građana Republike Srbije.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa