ARHIVA BROJEVA

TROŠKOVI I ZARADA LEKARA NA SPECIJALIZACIJI - Obaveza refundacije i povraćaj -

Milija Jokić,
advokat iz Beograda

Nema sumnje, stručna specijalizacija lekara veoma je važna i društveno korisna edukacija u pružanju vrhunske zdravstvene zaštite.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (čl. 184 st. 10) specijalizant koji je uspešno završio specijalizaciju dužan je da ostane u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja ga je uputila na specijalizaciju u dvostruko dužem trajanju u odnosu na trajanje specijalizacije. Međutim, Zakon ne propisuje koje su posledice u slučaju da specijalizant deo propisanog roka ne odradi ili uopšte ne nastavi da radi u matičnoj zdravstvenoj ustanovi. To je prepušteno autonomiji volje ugovornih strana, pri čemu, zdravstvene ustanove, kao profesionalno superiornije ugovorne strane, izrađuju sadržaj ugovora, koji specijalizant pre početka specijalizacije prihvata, po pravilu, bez mogućnosti da utiče na sadržinu prava i ugovornih obaveza. Reč je o tzv. ugovoru po pristupu.

Uobičajena praksa je da se u tim ugovorima predviđa sankcija povraćaja troškova u vezi specijalizacije za one spacijalizante koji raskinu radni odnos pre isteka njegovog dvostrukog trajanja nakon uspešno završene specijalizacije.

Ugovorna praksa je različita. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa