ARHIVA BROJEVA

Stilovi menadžmenta i zadovoljstvo zaposlenih

Gordana Pešić

•  U radu se polazi od sledeće hipoteze:

   "Što je veći stepen uključivanja zaposlenih u proces odlučivanja, to je viši stepen njihove satisfakcije poslom koji obavljaju".

•  U septembru i oktobru 2014. godine sprovedeno je istraživanje stilova rukovođenja i zadovoljstva zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Instrument rada bila je, u tu svrhu, načinjena anketa (upitnik). Anketar je u toku jedne radne nedelje obišao sve ispitivane organizacije.

   Upitnik je bio anoniman i zaposleni su ga sami popunjavali. Pripremljena je baza podataka i vršena je statistička obrada u SPSS programu.

•  Analiza rukovođenja i ponašanja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru predstavlja, u nekom smislu, afirmaciju mikroekonomskog prilaza stvarima. Ona u stvari produžava jednu vrednu i plodnu tradiciju u ekonomskoj nauci da se instrumenti razvijeni u ovoj oblasti nauče i koriste za izučavanja pojava izvan privrede. U analizi se na vrlo konkretan način pokazuje koliko nam ekonomski alati omogućavaju da unapredimo stepen razumevanja ne samo privrede, već i sveta u kome živimo.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa