ARHIVA BROJEVA

STANJE TRŽIŠTA HARTIJA OD VREDNOSTI – OZBILJNO OGRANIČENJE ZA RACIONALNO POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Dr Vuk Ognjanović,
Institut za tržišna istraživanja, Beograd

Rezime: Značaj finansijskog tržišta, te posebno tržišta hartija od vrednosti za unutrašnju i spoljnju stabilnost ekonomija zemalja u tranziciji, bitan je i nesporan. Tržište hartija od vrednosti, kao i celina finansijskog tržišta u nas, međutim, nije u potencijalu, da stvara preduslove za uspešno reformisanje nacionalne ekonomije, odnosno za racionalno privredno poslovanje, te i restrukturiranje javnih i bivših društvenih preduzeća u savremeno organizovana i produktivna privredna društva.

Razlozi duboke krize tržišta hartija od vrednosti su brojni. Tranzicija srpskog ekonomskog sistema u zadnjih petnaestak godina, očigledno je imala druge i drugačije prioritete. Očekivani efekti privatizacije, kao ključne koncepcije za transformaciju i modernizaciju tržišta hartuja od vrednosti, potpuno su izostali. Uz to, nije bilo ni prave nacionalne strategije za prilagođavanje stalnim promenama, inovacijama, krizama i turbulencijama na međunarodnom finansijskom tržištu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa