ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Oktobar 2014.

BROJ 10. GODINA XVII

OKTOBAR 2014.

IZLAZI MESEČNODejstvo otvaranja stečaja na zajmove i obezbeđenja povezanih lica

Doc. dr Vladimir Kozar, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad


Povezana lica prema izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Zoran Tanasković, advokat


SUDSKA PRAKSA - STEČAJNI POSTUPAK

Priredio: Milan Milović, dugogodišnji sudija Višeg privrednog suda


Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


SUDSKA PRAKSA - UPRAVNO PRAVO

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


Profesionalizam i etika pravosudnih profesija

Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Prof. Dr Milan Počuča, Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Troškovi parničnog postupka - kao poseban vid (oblik) materijalne štete?

Milojica Ž. Cvijović, advokat


Eksproprijacija kao ograničenje prava svojine

Mladen Bosanac, mr Radmila Bosanac


Prestanak radnog odnosa i pravne posledice

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji


PITANJA I ODGOVORI SA INTERMEXOVOG SAVETOVANJA - IZMENE ZAKONA O RADU I ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Priredila: Ljiljana Milanković-Vasović


SAVA GRUJIĆ - Vojna organizacija Srbije

Autor prikaza: dr Goran D. Matić, direktor Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Republike Srbije i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa