ARHIVA BROJEVA

Quo vadis EU? Relevantni pravni i institucionalni faktori

Prof. dr Gordana Gasmi

Monografija Quo vadis EU? - Relevantni pravni i institucionalni faktori trasira odgovore na pitanje kuda ide Evropska unija (EU), polazeći od pravnih i institucionalnih aspekata. Autorka analizira dalji razvoj Evropske unije posmatrajući je kao stalni pregovorački sistem i proces, koji donosi institucionalna rešenja prilagođena savremenom trenutku krize EU. Navedena monografija sadrži tri dela: Pravna evolucija i pravni sistem Evropske unije, Institucionalni sistem Evropske unije i Kuda ide Evropska unija?

U prvom delu monografije, Prof. dr Gordana Gasmi izlaže na sistematičan način uporedni prikaz razvoja Evropske unije sa osvrtom na istorijske prilike i na savremene uslove. U posebnim poglavljima analizira pravni razvoj Evropske zajednice, glavne karakteristike njenog pravnog sistema i ukazuje na institucionalna dostignuća aktuelnog najvišeg konstitutivnog akta Unije, Lisabonskog ugovora kojim je reformisana Evropska unija, a koji je stupio na snagu 1. decembra 2009. godine. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa