ARHIVA BROJEVA

Profesionalna odgovornost i naknada štete - shvatanje krivice - kroz teroriju i sudsku praksu

SHVATANJE KRIVICE – kroz teoriju i sudsku praksu*

 

Prof. dr Miodrag Orlić

Opšta pravila o odgovornosti za prouzrokovanu štetu

Opšte pravilo o građanskopravnoj deliktnoj odgovornosti izraženo je na jednostavan način: "Ko drugome prouzrokuje štetu svojom krivicom - dužan je naknaditi je" (član 123. stav 1. Skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima - Mihaila Konstantinovića, Beograd, 1969, str. 48.).

Za ovu vrstu odgovornosti potrebna su tri elementa: šteta, uzročna veza i krivica.

Prva dva su objektivni elementi (šteta je nepovoljna posledica fizičke, hemijske, biološke prirode; uzročna veza je ispoljavanje zakona kauzaliteta), treći je subjektivan u tom smislu što zavisi od ljudskog ponašanja.

U iznesenom smislu krivica predstavlja osnov odgovornosti za sopstveni čin. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa