ARHIVA BROJEVA

Primena Zakona o otklanjanju posledica poplava - Hitnost i zakonitost

PRIMENA ZAKONA
O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA 

Ovaj stručni prikaz Zakona ima za cilj da ukaže na moguće probleme u njegovoj primeni pre svega, u proceduralnom smislu, kako bi građani što je moguće pre i u zakonito vođenom postupku ostvarili svoja prava. Otuda i naslov referata.

Samo hitno postupanje svih nadležnih organa, koje neće biti na uštrb načela zakonitosti, može da doprinese da se stanje nastale štete sanira pre zime 2014. godine. U tom pravcu, jedino kumulativno ispunjena oba zahteva hitnosti i zakonitosti mogu da ostvare cilj i svrhu Zakona.

Zakon je lex specijalis, prestaje da važi istekom jedne godine od stupanja na snagu, a bez obzira na ovu činjenicu započeti postupci po njemu se moraju okončati. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa