ARHIVA BROJEVA

Primena Zakona o maloletnicima u prekršajnom postupku - Analiza konkretnog slučaja

PRIMENA ZAKONA O MALOLETNICIMA

U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

- Analiza konkretnog slučaja -

 

dr Dragan Obradović,
sudija Višeg suda u Valjevu

UVOD

Narodna skupština Republike Srbije tokom 2013. godine je donela novi Zakon o prekršajima, (dalje: Novi ZOP) čija primena je počela od 01.03.2014. godine. Do tog momenta na učinioce prekršaja primenjivao se Zakon o prekršajima, (dalje: ZoP), koji se primenjivao od 01.01.2010. godine.

Kroz analizu konkretnog slučaja u kome je prekršaj izvršen u vreme važenja ZOP-a, a odluka doneta na početku primene novog ZOP-a, ukazaćemo samo na to kako sudije prekršajnih sudova razumeju i analiziraju neke materijalne i procesne odredbe pomenutih prekršajnih zakona i njihovu primenu u korelaciji sa odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, (dalje: ZM), koji se primenjuje u Republici Srbiji od 2006. godine, kao i na pojedine specifičnosti tog zakona, koje izgleda da nisu u dovoljnoj meri prepoznate u praksi od strane prekršajnih sudova. Takođe, ukazaćemo u potrebnoj meri i na specifičnosti odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja (dalje: ZBS)5, koji je stupio na snagu 10.06.2009. godine, a čija primena je počela od 11.12.2009. godine, u pogledu pojedinih odredaba koje se odnose na maloletnike. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa