ARHIVA BROJEVA

PRIMENA RADNOPRAVNIH PROPISA NA PREDUZETNIKA

Dr Velisav Marković
vanredni profesor Poslovnog fakulteta Valjevo
Univerziteta Singidunum Beograd

Rezime: Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. U radnim odnosima preduzetnik može imati status samozaposlenog ili poslodavca. Kada zapošljava jednog ili više radnika u vršenju preduzetničke delatnosti preduzetnik ima status poslodavca i na njega se primenjuje opšti pravni režim radnih odnosa. Međutim, Zakon o privrednim društvima propisuje posebne odredbe o radu članova porodičnog domaćinstva preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa, kao i o radu poslovođe.

U radu autor, koristeći uporedni metod, teoriju i praksu, predstavlja primenu opštih i posebnih radnopravnih propisa predviđenih Zakonom o privrednim društvima koji se odnose na preduzetnika kao pravnoorganizacini oblik poslovanja, uočene probleme i smernice za njihovo rešavanje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa