ARHIVA BROJEVA

Prestanak radnog odnosa ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti

Mr. Zoran Čukić,
advokat iz Beograda

POJAM PRESTANKA RADNOG ODNOSA

Ovo svojstvo radnog odnosa uslovljeno je specifičnostima radnog odnosa bez obzira na to da li je on zasnovan ugovorom o radu, rešenjem o postavljenju ili odlukom o izboru.

Osnovno načelo koje se promenjuje pri zasnivanju radnog odnosa, načelo dobrovoljnosti ima za posledicu raskidanje, tj. prestanak radnog odnosa.

To osnovno načelo radnog prava je u stvari odraz načela slobode rada, tj. slobode menjanja zaposlenja, kao i načela slobode građana kao i slobodu raskidanja radnog odnosa.

S obzirom na ekonomski položaj radnika i na stanje tržišta radne snage, ta sloboda ima izvesna ograničenja koja imaju za cilj zaštitu radnika od nezakonitog prestanka radnog odnosa. Zbog toga takva ograničenja postoje na strani poslodavca.

Prestanak radnog odnosa bi mogli definisati kao prestanak prava i obaveza pod uslovima i na način predviđen zakonom i kolektivnim ugovorom. To je u stvari, prestanak obaveza vršenja rada i prestanka prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa