ARHIVA BROJEVA

POVRATAK AMANDMANA - Nepotpuna skica za buduću promenu Ustava Srbije

 dr Zoran R. Tomić,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1. DIJAGNOZA

Ustav i ustavnost, ustavna pitanja. Večne teme. Drevan je i nepobitan značaj najvišeg državnog dokumenta: brana svakoj i svačijoj autoritarnosti i temelj ljudskih prava, organizacije vlasti, ekomskog uređenja i teritorijalnog ustrojstva države. Podloga i kruna društvenih vrednosti i odnosa, pravo i politika amalgamisani i izbalansirani. No, ustav ipak ostaje pusti i puki papir ako se ne uspostave odgovarajući ustavni i politički okviri, odlučilačka volja, kultura javnog mnjenja. Najpre, svekolike okolnosti za ustavni preobražaj. A kada se nova konstitucija napiše i usvoji - da se po njoj postupa. I normativno i faktički. Da bude realna, a unapređujuća. Da odražava jurističku tradiciju domaćeg tla, a da ujedno sadrži i savremene tonove. Legitimne i proverene. Slobodarske, demokratske. Izbalansiranost i red. Ili da ustavni papir ostane samo provizorijum, kako je u više navrata i bilo.

U domaćem pravnom sistemu, ustavne propise čine Ustav Republike Srbije i Ustavni zakon za njegovo sprovođenje; ustavni rang imaju i odluke Ustavnog suda Srbije. S obzirom na njihovu prirodu, pravnu snagu i sadržinu, ustavni propisi predstavljaju početni izvor celokupnog zakonodavstva određene države, odnosno svih grana pravnog sistema. Najviši ovdašnji pravni akt izričito predviđa sopstvenu supremaciju. Tako je u njemu naglašeno da je Ustav najviši pravni akt Republke Srbije da svi zakoni i opšti akti moraju da budu s njim saglasni (član 194. st. 2-3).

Ustavna situacija u Srbiji danas je, pravno uzev, u najmanju ruku “mlaka”. Malo je onih koji ozbiljno govore o ustavnoj reformi, još manje onih koji veruju da se novim ustavom - kao jednim od potencijalnih zamajaca - može doprineti korenitom preobražaju zemlje. A najmanje onih koji nude nekakav iole zaokružen katalog elementa za novi ustav Srbije.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa