ARHIVA BROJEVA

POSTUPAK IZVRŠENJA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Apstrakt: Zakonom su taksativo određene vrste isprava које imaju karakter verodostojne isprave u ovoj vrsti izvršnog postupka. Posledica odsustva izvršne isprave je da rešenje o izvrđenju ima odgovarajući sadržaj izreke - obavezujući i odredivi deo. To opredeljuje i različite razloge pobijanja po prigovoru i žalbi i s tim u vezi različitu vrstu rešenja po ovim pravnim lekovima. Kada postane pravnosnažno naznačeno rešenje u obavezujućem delu izreke postaje izvršna isprava. To može postati ako izdrži kontrolu po pravnim lekovima u izvršnom postupku. Može i naknadno po pravnosnažnosti parničnog postupka u kome je izvršena njegova kontrola. To je jedna od alternativnih posledica kada razlozi i upotrebljeni dokazi u izvršnom postupku nisu učinjeni verovatnim kada se ukida rešenje u određenom delu izreke a dalji postupak se nastavlja kao po prigovoru protiv platnog naloga koji je u suštini kontrola rešenja u obavezujućem delu izreke.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa