ARHIVA BROJEVA

Ponavljanje - obnova pravnosnažno okončanog postupka i spornosti prisutne u sudskoj praksi srpskih sudova

 Stojan Jokić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda

I - Uvodne napomene

Ponavljanje pravnosnažno završenog – okončanog postupka je vanredni pravni lek i procesni institut propisan zakonima o parničnom postupku. Ređe je prisutan u iskustvenoj sudskoj praksi u našim sudovima. U sadašnjoj sudskoj praksi prisutna je primena dva procesna zakona koja propisuju ovaj pravni institut. Trenutno se pri odlučivanju češće primenjuje ranije važeći Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 125/04 i 111/09 - u daljem tekstu: ZPP), zato što se predlozima traži ponavljanje pravnosnažno završenih postupaka započetih za vreme važenja tog ZPP. zato što se predlozima traži ponavljanje pravnosnažno završenih postupaka započetih za vreme važenja tog ZPP. Iako je prestao da važi sa 01. februarom 2012. godine, ZPP se primenjuje na započete postupke na osnovu odredbe člana 506. stav 1. važećeg Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 72 od 28.09.2011. godine - u daljem tekstu: Zakon). Tematski rad je posvećen aktuelnim spornostima u primeni ovog procesnog instituta, prisutnim u sudskoj praksi srpskih sudova. Te aktuelne spornosti odnose se na aktivnu legitimaciju za podnošenje predloga za ponavljanje pravnosnažno završenog – okončanog postupka (u daljem tekstu: predlog). stvarnu nadležnost sudova za odlučivanje o predlogu na ponavljanje i obnovu postupka po reviziji. Sve te spornosti biće prikazane i kroz aktuelnu sudsku praksu u daljem tematskom izlaganju.


Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa