ARHIVA BROJEVA

OZAKONJENJE (LEGALIZACIJA) OBJEKATA

Problem bespravne gradnje postoji unazad nekoliko decenija, ali je naročito eskalirao devedesetih godina prošlog veka, kada se beleži masovna bespravna gradnja, koja je uzrokovana velikim prilivom stanovništva sa ratom zahvaćenih područja, nedostatkom svake vrste kontrole nad bespravnom gradnjom, ali i nepostojanjem planske dokumentacije koja bi omogućila legalnu gradnju.Republika Srbija je u nekoliko navrata pokušavala da donošenjem zakona kojim se uređuje ovo pitanje, izvrši legalizaciju bespravnih objekata.Prvi (tome namenjen) zakon – donet je 1997. godine, pod nazivom - Zakon o posebnim uslovima za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određene objekte ("Sl. glasnik RS", broj 16/97). Potom, “uvođenje nelegalnih objekata u legalne tokove" nastavljeno je u okviru zakona (Zakon o planiranju i izgradnji, iz 2003. i Zakon o planiranju i izgradnji, iz 2009. godine) i na kraju - kao posebni zakoni - Zakon o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", broj 95/13) i Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", broj 96/15).Svaki od ranije donetih zakona kojima je bilo uređivano ovo pitanje - omogućavao je da se bespravni objekti vrate u legalne tokove i pomerao vremensku granicu do kada se objekti mogu legalizovati (bez obzira na činjenicu što je bespravna gradnja u Republici Srbiji - od 2002. godine krivično delo, sankcionisano i zaprećeno kaznom zatvora), ali su efekti ovih zakona bili skromni. Prema nekim izveštajima (po rečima predlagača Zakona o ozakonjenju), u Srbiji je podneto oko 771.000 zahteva za legalizaciju, dok prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, broj objekata za koji nije moglo biti utvrđeno da imaju građevinsku i upotrebnu dozvolu, iznosi oko 1,5 miliona. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa