ARHIVA BROJEVA

OSVRT NA KONAČNOST USTAVNOSUDSKIH ODLUKA DONETIH PO USTAVNIM ŽALBAMA

Dr Bosa M. Nenadić,
sudija Ustavnog suda Srbije

OSVRT NA KONAČNOST
USTAVNOSUDSKIH ODLUKA
DONETIH PO USTAVNIM ŽALBAMA

Apstrakt: U najvećem broju savremenih evropskih zemalja ustavni sudovi se javljaju kao nezaobilazno ustavno rešenje. Ustanovljeni kao samostalni i nezavisni čuvari ustava, odnosno kontrolori ustavnosti opštih pravnih normi, uz određene razlike u nazivu i kompetencijama, danas su evropski ustavni sudovi viđeni i kao vrhovni jemci ostvarivanja i zaštite ustavom proklamovanih ljudskih prava i sloboda. Institucionalna snaga ovih sudova u vršenju centralizovane univerzalne kontrole ustavnosti akata i radnji državne (javne) vlasti sledi pre svega iz njihove ustavne uloge, položaja i ovlašćenja, ali i iz posebne pravne prirode i dejstva njihovih odluka. Kao nesporna svojstva ovih odluka navode se "konačnost", "obaveznost" i "izvršnost". U isticanju potrebe za naročitim svojstvima i dejstvom ustavnosudskih odluka, neki autori idu i dalje, tako da im pridodaju i epitete: "izuzetnost", "apsolutnost", "nedodirljivost", "suverenost" i sl. Kratko, to su "odluke bez priziva", i odluke "koje su svi dužni poštovati i izvršavati bez kolebanja".

Ključne reči: ustavni sud, ustavna žalba, svojstva odluka ustavnog suda, konačnost, obaveznost i izvršnost ustavnosudskih odluka

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa