ARHIVA BROJEVA

Ortačko društvo u Zakonu o privrednim društvima

Dr Milovan Milić

1.1. Rezime

Ortačko društvo je privredno društvo čiji je pravni položaj, a naročito osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene njegove pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njegov pravni položaj, uređen Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015).

Pravni položaj ortačkog društva, a naročito napred navedena pitanja, kao i druga pitanja od značaja za pravni položaj ortačkog društva, uređena su, kao i za svako privredno društvo, u osnovnim odredbama Zakona o privrednim društvima, odredbama ovog zakona koje uređuju pravnu formu ortačkog društva i u drugim odredbama ovog zakona.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona o privrednim društvima, a naročito od odredaba koje, posle osnivanja ortačkog društva i uloga u ortačko društvo, ortačkih udela i prenosa udela, posebno uređuju poslovođenje ortačkim društvom, prava ortaka i pravne odnose društva i ortaka prema trećim licima, to će samo o ovim pitanjima biti reči u ovom radu.

Uređujući poslovođenje ortačkim društvom, Zakon o privrednim društvima propisuje opšte pravilo o poslovođenju, poslovođenje od strane više ortaka, prenos ovlašćenja za poslovođenje, otkazivanje ovlašćenja za poslovođenje i oduzimanje ovlašćenja za poslovođenje ortaka.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa