ARHIVA BROJEVA

Okrugli sto - Reforma maloletničkog pravosuđa

OKRUGLI STO
– REFORMA MALOLETNIČKOG PRAVOSUĐA -

 

dr Dragan Obradović,
sudija Višeg suda u Valjevu

 

U okviru XIII tematskog međunarodnog naučnog skupa ZLOUPOTREBA MOĆI, održanog na Tari u periodu od 18.-22.9.2014. godine u organizaciji Udruženja za međunarodno krivično pravo i Intermexa, dana 21.6.2014. godine održan je u prisustvu oko 30 učesnika okrugli sto na temu: Reforma maloletničkog pravosuđa. Uvodničari su bili članovi radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica prof. dr Milan Škulić i dr Dragan Obradović, koji su predstavili dokle se u ovom momentu stiglo u radu na izmenama postojećeg Zakona iz ove oblasti. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa