ARHIVA BROJEVA

ODREĐENJE SVOJSTVA VAZDUHOPLOVA PO ZAKONU O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda
Đuro Čepić, advokat iz Beograda

U tehničkom smislu, vazduhoplov je definisan u članu 3. stav 1. tačka 5. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012 i 45/2015) kao "svaka naprava koja se održava u atmosferi usled reakcije vazduha, osim reakcije vazduha koji se odbija od površine zemlje."

U pravnom smislu, svojstvo vazduhoplova određeno je u delu o svojinsko-pravnim odnosima na vazduhoplovu, u članovima od 129. do 132. Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011 i 66/2015 - u daljem tekstu: Zakon). Obuhvata određenje vazduhoplova kao vrste stvari, pravo svojine, susvojinu i upis prava svojine i drugih stvarnih prava.

Vazduhoplov kao stvar

U smislu člana 129. Zakona vazduhoplov je određen na dva različita načina. Stavom 1. određen je kao pokretna stvar. To je određenje po kriterijumu prirodnih svojstava. Međutim, u smislu određenja stava 2, u pravnom prometu vazduhoplov ima status nepokretnosti i na promet vazduhoplova shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje promet nepokretnosti. To je određenje po kriterijumu posebnih ciljeva. Retki su slučajevi određenja po kriterijumu posebnih ciljeva, i u praksi se uglavnom svode na određenje vazduhoplova i brodova kao nepokretnosti, iako su u fizičkom smislu pokretne stvari.

Kod primene poreskih propisa vazduhoplov se tretira kao pokretna stvar (stav 3).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa