ARHIVA BROJEVA

Odredbe o maloletnicima u prekršajnom zakonodavstvu

(Paralele, novine, neusklađenost sa Zakonom o maloletnicima)

Dr Dragan Obradović,
sudija Višeg suda u Valjevu

 

Posle nešto više od tri godine od početka primene sadašnjeg Zakona o prekršajima (dalje: ZOP), koji se primenjuje od 01.01.2010. godine, kada je počela sa radom i nova mreža prekršajnih sudova u našoj zemlji, Narodna skupština Republike Srbije je donela novi Zakon o prekršajima (dalje: Novi ZOP) čija primena je odložena do 01.03.2014. godine. Do tog dana biće u primeni sadašnji ZOP.

U ovom periodu od kada prekršajni sudovi, funkcionišu kao sastavni deo pravosudnog sistema u Srbiji, sudije za prekršaje su stekle ravnopravni status sa svim ostalim nosiocima pravosudnih funkcija u našoj zemlji sa svim pravima, obavezama i odgovornostima.

Predmet našeg interesovanja u ovom radu su pre svega, odredbe koje se primenjuju u odnosu na maloletnike kao izvršioce prekršaja kroz sve faze prekršajnog postupka zaključno sa izvršenjem prekršajnih sankcija u Novom ZOP, da uočimo novine, ukoliko ih ima, u odnosu na ZOP u tom pogledu. Takođe, obratićemo pažnju i na odredbe koje se odnose na maloletnike koji se u prekršajnom postupku pojavljuju u svojstvu oštećenog odnosno svedoka i ukazati na novine, ukoliko ih ima, u odnosu na odredbe ZOP. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa