ARHIVA BROJEVA

Odnos građanskopravne i radnopravne funkcije ugovora o delu

 Prof. dr Draško Bosanac, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i
diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove Novi Sad,
Alfa univerzitet, Beograd

Vasja Bosanac, dipl.pravnik, Fond PIO Beograd

 

I - GRAĐANSKOPRAVNA FUNKCIJA UGOVORA O DELU

Ugovor o delu je klasičan građanskopravni institut, obligacioni ugovor, koji je izvesno vreme u našem pravu i u radnopravnoj funkciji. Zanimljivost ove funkcije ogleda se u odnosu namene koju mu je dodelio zakonodavac i polivalentnosti njegovih karakteristika, u pojedinim kontekstima i pojavnim oblicima. Cilj ovog teksta je da kritički razmotri podobnost ovog ugovora da bude korišćen u radnopravnom kontekstu, odnosno preispitivanje zakonskog rešenja da njegova uloga, u tom smislu, bude posebno uređena zakonima o radu ili da se on neposredno koristi za angažovanje rada u konceptu koji je uređen Zakonom o obligacionim odnosima, bez stvaranja posebnog osnova za to u radnim propisima.Ovim institutom pravna doktrina se ne bavi dovoljno i zato izostaje njegova odgovarajuća upotreba.


Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa