ARHIVA BROJEVA

Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera

prof. dr Jakov Radišić

I. Uvod

Ovaj tekst obuhvata sledeća pitanja: Šta lekarska dijagnoza i dijagnostička mera uopšte podrazumevaju? Na kojim se medicinskim i pravnim načelima temelji lekareva dužnost da postavi dijagnozu pacijentu? Da li je lekar dužan da garantuje tačnost svoje dijagnoze i da odgovara ako je dijagnozu postavio pogrešno? Mora li lekar da svakom pacijentu saopšti dijagnozu njegove bolesti? U čemu je suštinska razlika između greške u dijagnozi i greške u dijagnostičkim merama? Da li prema greškama u dijagnozi i greškama u dijagnostičkim merama sudovi treba da se odnose sa pođednakom strogošću ili različito?

Odgovor na ova pitanja biće dat na osnovu medicinske i pravne nauke, ali pretežno pomoću sudske prakse. Na kraju dolaze konkretni slučajevi koje su rešili nemački i srpski sudovi. Tu se može jasno videti koliko su obrazloženja presuda naših sudova slabija od obrazloženja u presudama njihovih nemačkih kolega, što je moralo izazvati kritičku napomenu autora.

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa