ARHIVA BROJEVA

O porezu na kapitalni dobitak kod prodaje imovine stečene nasleđem ili poklonom

Đorđe Sarapa, advokat

...

Porez na kapitalne dobitke predstavlja porez na povećanu vrednost imovine. Ni u teoriji ni u praksi ne postoji jedinstveno stanovište o oporezivanju kapitalnih dobitaka. U nekim državama oni se oporezuju na isti način i po istim kriterijumima kao i svaki drugi dohodak. Nisu retke države u kojima se primjenjuju drugačije poreske stope na kapitalne dobitke od stopa poreza na dohodak, ili se oporezuju samo neki oblici kapitalnih dobitaka. Bez obzira koji se oblici kapitalnih dobitaka oporezuju, i koje se stope primenjuju, kapitalnim dobitkom smatra se samo ona razlika između prodajne i kupovne cene ostvarena prodajom koja je usledila u relativno kratkom vremenu nakon kupovine. Takve prodaje smatraju se mogućim špekulativnim poslovima, pa se, pored redovnog poreza na promet, naplaćuje i porez na kapitalni dobitak. Na taj način, oporezivanje kapitalnog dobitka predstavlja dvostruko oporezivanje.Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa