ARHIVA BROJEVA

Novi Zakonik o krivičnom postupku - Kraj reforme ili samo jedan korak u procesu reforme?

Kraj reforme ili samo jedan korak u procesu reforme?

 

Osnovne karakteristike Zakonika*

Prof. dr Stanko Bejatović

Novi Zakonik o krivičnom postupku RS ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) rezultat je dosadašnjeg rada na reformi krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije koja traje duže od deset godina. Preciznije rečeno reforma krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije započeta je donošenjem Zakonika o krivičnom postupku iz 2001. godine ("Sl. list SFRJ", br. 70/01 i 68/02, i "Sl. glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09, 72/09 i 76/2010). Poslednji rezultat rada na reformi je ZKP iz 2011. godine, sa nekolike (četiri) svoje izmene i dopune i pre početka njegove celovite primene. Da podsetimo Zakonik je donesen u septembru mesecu 2011. god. i trebalo je da počne sa primenom 15. januara 2013. god. Izuzetak su postupci za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjima nadležnog suda u kojima je primena ovog zakonskog teksta počela 15. januara 2012. god. Međutim, u međuvremenu (i pre početka njegove celovite primene) Zakonik je četiri puta menjan i njegov početak celovite primene planiran je za 1. oktobar 2013. god. Uz sve ovo, u međuvremenu (septembra meseca 2012. god.) bio je pokrenut i zvaničan postupak na izradi Zakona o izmenama i dopunama ZKP i njegov Nacrt smo dobili već krajem 2012. god. sa izuzetno obimnim predlogom izmena i dopuna. Međutim, od istih se odustalo. Sve ovo samo po sebi više nego jasno govori o aktuelnosti, složenosti procesa reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije. Obzirom na ovo kao i stav ne malog broja stručne javnosti Srbije o sadržaju teksta novog Zakonika sasvim opravdano se postavlja i pitanje: Da li ZKP RS iz 2011. god. predstavlja kraj više od deset godina dugog procesa reforme njenog krivičnog procesnog zakonodavstva ili samo još jedan u nizu koraka u procesu te reforme? Odgovor na ovo pitanje daće vreme koje je pred nama, a stav autora rada je poznat. Umesto tog, pred početak potpune primene Zakonika ovde dajemo samo rezimirani prikaz njegovih osnovnih karakteristika. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa