ARHIVA BROJEVA

Novi Zakon o pravima pacijenata i njegove komparativne vrednosti

Mr Sreten Stanojević,
zaštitnik prava pacijenata u Institutu za rehabilitaciju

 

Zakon o pravima pacijenata (objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 45/13) stupio je na snagu 1. juna tekuće godine. Imajući u vidu da je razlog za donošenje ovog posebnog zakona nastojanje naše zemlje da i u ovoj oblasti pravni sistem usaglasi sa postojećim evropskim i međunarodnim standardima, analiziraćemo najpre suštinske vrednosti novoga zakona, ali i sagledavati njegove komparativne vrednosti.

 Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa