ARHIVA BROJEVA

Novčane kazne u postupku izvršenja

Prof. dr Gordana Stanković,
Univerzitet u Nišu

U novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju - "Sl. glasnik RS", broj 106 od 21. decembra 2015. godine, u daljem tekstu ZIO (2015) reorganizovan je sistem izvršne procedure uspostavljen prethodnim zakonom, preimenovani su profesionalni (privatni) izvršitelji u javne izvršitelje i predviđena nova zakonska rešenja u domenu funkcionalnog izvršnog procesnog prava. Novi zakon predviđa mešoviti sistem u pogledu određivanja izvršenja, u kome primarnu ulogu ima sud, i novu raspodelu nadležnosti u postupku sprovođenja izvršenja između suda i javnog izvršitelja, u kome dominira javni izvršitelj. Preuređene su osnovne odredbe postupka koje se odnose na postupak izvršenja i obezbeđenja, redizajnirani su pojedini instituti izvršne procedure, ponovo uvedeni instituti koje nije poznavao prethodni zakon ili koji su bili eliminisani iz prethodnog procesnog sistema, uređen sistem pravnih lekova, izmenjena pojedina rešenja u postupku sprovođenja izvršenja, posebno regulisan postupak za namirenje novčanog potraživanja iz komunalnih i drugih sličnih usluga. Između ostalog, u odredbama ZIO (2015) izmenjene su i odredbe koje se odnose na institut novčanog kažnjavanja u odnosu na rešenja koja je poznavao Zakon o izvršenju i obezbeđenju iz 2011 - "Sl. glasnik RS", br. 31/11, 99/11 – dr. zakon, 109/13 – US i 55/14, u daljem tekstu ZIO (2011). Razlike u pogledu novčanog kažnjavanja su sistematske i suštinske prirode.1

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa